Speelduin

Binnen het vakantiedomein "Park Atlantis" in De Haan staat een vervallen complex dat vroeger sporthal, zwembad en spa bevatte. We overwegen een gedeeltelijke ontmanteling van de sporthal als alternatief voor de sloop. Een speelduin dringt het gebouw binnen als was het een lavastroom die hier ergens gestold is. We koppelen de idee van verval aan een nieuwe functionaliteit met mogelijkheden tot sport en spel, een zomerbar,... De plek dient de residenten tot sociaal initiatief te stimuleren. Nu ontbreekt dit initiatief omdat er geen "plek" is...

De voorstellen zijn gemaakt nadat de Algemene Vergadering over de volledige sloop beslist had, onder impuls van een kleine groep creatieve medeëigenaars. Een gebrek aan toezicht en permanentie, reeds aanwezige problemen met hangjongeren en een beperkt budget kelderen deze voorstellen misschien wel. Maar het zou des te jammer zijn als het niet eens werd overdacht.

Webdesign by Circonflex