Monument Den Lombaert

historisch centrum Brugge - Monument Den Lombaert. Dat staat als een huis! 

Maar ook de tuin is interessant. Tijdens de procedure voor het bekomen van een omgevingsvergunning werd duidelijk dat het volwassen bomenbestand in deze royale stadstuin een toekomstvisie op de tuin vraagt. De aanvraag houdt nl. de herbestemming en renovatie van de herenwoning in, maar ook de inplanting van een stadse rijwoning en van een coworking place in de achtertuin. 

Om te mijden dat bouwingrepen de tuin in zijn waarde aantasten werd een integraal plan opgemaakt in nauwe samenwerking met het team van BOW-architecten en met de bouwheer. Hiervoor deden we bovendien beroep op ETT Spectrum Boombeheer, die een onderzoek uitvoerde naar de wortelzones van de bomen.

Alle componenten worden nauwkeuring ingeplant: reliëf en vloerpassen, riolering en waterhuishouding, geothermische boringen, leidingentracés,... zodat tijdens de bouwfase volgens een vast stramien gewerkt wordt. Het stramien verbetert de bodemcondities voor de bomen door te ontharden waar nodig, en gaat uit van een toekomstplan voor de tuin.

Het leuke is dat op deze plek opnieuw enkele families zullen wonen, nadat het een tijdlang als kantoor werd gebruikt. Spelende kinderen en tuinfeestjes in plaats van geparkeerde wagens op het gazon!

Het hele bouwteam heeft het beste van zichzelf gegeven in een zeer enthousiaste sfeer; wat gaf deze samenwerking energie!

Bij het schrijven dan deze paragraaf is de omgevingsvergunning net toegekend! Op naar realisatie.

 

Webdesign by Circonflex