straat wordt speelnatuur

Het is ongezien: de straat gaat eruit en wordt speelnatuur!

De Gemeente Oostkamp profileert zich als voortrekker als het over inrichting van de publieke ruimte gaat. Dank zij een "knip" in de verkaveling Watering te Baliebrugge kon een stuk straat op de schop.

De gemeente voerde een actief participatietraject met de bewoners van de wijk. De bewoners omarmden het project en zetten speelnatuur op de wishlist.

Atelier Artisjok stond in voor het ontwerp, het aanbestedingsdossier en de opvolging van de werken. Meteen ons eerste openbaar werk in de pure zin van het woord.

Bij de feestelijke opening is gebleken hoezeer het project sociale cohesie tot stand bracht. Deze wijk leeft. Het is zo fijn om te zien hoe de omwonenden dit plekje als "het hunne" koesteren. Dergelijk maatschappelijk draagvlak is de beste remedie tegen vandalisme of oneigenlijk gebruik. 

Goed idee toch! We komen dagelijks op bestemmingsloze plaatsen waar dit mogelijk is. We stellen ons graag kandidaat om iets op touw te zetten.

Leuk meegenomen: ons projectje was 5e laureaat als buurtpark "Groene Gemeente 2019", uitgeroepen door de Vereniging Voor Openbaar Groen

 

Webdesign by Circonflex