wild!

Het uitgangspunt: wonen in de vrije natuur. Het terrein is op vandaag braakliggend en staat vol koterijen (en een oud huisje). In nauwe samenwerking met EA+ architecten is een bio-ecologische woning bedacht die een mooie achtergrond vormt voor een wilde natuur. En omgekeerd ook. 

Het perceel kan guur zijn, vooral in de winter als de polderwind vrij spel heeft. Daarom zijn rond de woning enkele luwe buitenruimtes genesteld, met verschillende sferen en een gebruik gericht op de oriëntatie.

Zo ingetogen als de woning is, zo uitbundig mag de tuin! We gaan voor de aanleg van een wildakker of fauna-akker. Door het terrein in te zaaien met een mengsel van wilde planten en cultuurgewassen (zoals zonnebloem, boekweit, koriander en dille) komen vogels en insecten hier foerageren. Het gewas wordt niet gemaaid voor de winter, zodat patrijzen en fazanten er in de moeilijkste maanden nog voedsel vinden. Een ecologische habitat in het omliggende landbouwgebied.

Het voelt bij momenten onwenning om de tuin "los te laten" en geen echte aanleg te voorzien. Atypisch ook voor een tuinarchitect. Maar deze nederige ontwerphouding herleidt de ingrepen tot de louter essentiële. Misschien is het dat wat wij mensen wel eens nodig hebben.

Intussen gaat het wildakker zijn derde seizoen in. De woning is in volle aanbouw. We weten het zeker: de puzzel zal mooi samenvallen.

Webdesign by Circonflex