zonnewende

Helemaal in Veurne wonen kinderen en jongeren met een moeilijke thuissituatie in een park, in 5 paviljoenen. Deze zijn tot op de draad versleten. Architecte Janis Filieux heeft 4 nieuwbouwvolumes uitgewerkt, die de 5 paviljoenen vervangen. Voor de omgevingsaanleg doet ze beroep op ons team.

Een heel bijzondere opdracht met een uitgesproken sociale inslag. Maar daarnaast ook behoorlijk complex omdat het bouwen en verhuizen in fasen verloopt, zodat er geen tijdelijke locatie gezocht moet worden voor de opvang van de kinderen. De omgevingsaanleg heeft finaal een volledige make-over van het park voor ogen, maar verloopt eveneens fasegewijs.

We starten met de aanleg van nieuwe afvalwaterriolering en hemelwateropvang. Deze wordt aangelegd in de vrije parkgedeeltes, zodat nieuwbouwvolumes er één voor één op aangesloten kunnen worden. De bestaande riolering blijft in dienst voor de paviljoenen die nog bewoond worden. Het hemelwater wordt in het park gebufferd.

Vervolgens is er bij elke fase een stukje aanleg van de tuin voorzien per paviljoen. Na de bouw van alle paviljoenen volgt de totaalaanleg van het park. Hierbij blijven alle bestaande en gezonde bomen behouden. Grote delen van het park worden op een ecogerichte manier aangelegd. En uiteraard is de speelwaarde groot. 

De werken worden over een periode van 4 jaar gespreid. 

Webdesign by Circonflex