zwemmen XL

Een landschappelijke tuin hoeft niet altijd een zwierige signatuur te kennen. Dit ontwerp gaat uit van een strak patroon dat weliswaar warm ingevuld is. 

De topografie van het terrein werd optimaal uitgewerkt in een cascade van horizontale vlakken met elk een eigen kenmerk.

Het woonhuis is visueel op een sokkel geplaatst. Op die sokkel situeren zich de verharde belevingszones. Dank zij een collectie keramiek van Atelier Vierkant en uitgekiend meubilair bakenen zich gezellige deelruimtes af. Nestelplekken die uitnodigen.

Het middelste niveau is volledig ingenomen door een XL zwemvijver. Als was het een walgracht rond het domein. Compleet met "onderdoorzwembrug" en springtoren (met binnenin de technieken).

Het laagste niveau sluit als groene landschapstuin aan op het omliggende valleigebied met weides en bossen.

Deze tuin klopt tot in de details en toont zich al volop hoewel de aanleg heel recent is. Als onze opdrachtgevers in ons geloven en ons uitdagen worden grenzen verlegd. Heerlijke job hebben we! 

Ontwerp en begeleiding in opdracht van tuinonderneming Jens Defloo.

De frisse architectuur werd door Desmet & Lammens architecten bedacht.

Webdesign by Circonflex